Ales Matos ORL Specialist

Aleš Matos, dr. med.

Po študiju medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani in opravljeni specializaciji leta 2008, se je zaposlil na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer je zaposlen še danes.

Ukvarja se s široko patologijo ORL področja, poglobljeno pa z boleznimi ušesa, nosu in obnosnih votlin ter otroškimi ORL boleznimi. Veliko časa namenja strokovnemu izobraževanju in novostim v zdravljenju v otorinolaringologiji. Kirurške tehnike in znanja si je pridobil na številnih tečajih tako doma, kot v tujini. Izobraževal se je pri svetovno priznanih kirurgih, kot so prof.Fisch iz Švice, prof.Presutti iz Italije, prof.Trenité iz Nizozemske in prof.Botti iz Italije.

Ales Groselj ORL Specialist

Aleš Grošelj, dr. med.

Medicinsko fakulteto v Ljubljani je zaključil leta 2000, specializacijo iz otorinolaringologije je končal leta 2008. Zaposlen je na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v UKC Ljubljana ter Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer svoje znanje in izkušnje predaja mlajšim kolegom.

Zavezan je k zagotavljanju varnega in učinkovitega zdravljenja, zato je v Slovenijo prenesel številne nove kirurške tehnike in znanja. V zadnjih letih se poglobljeno ukvarja z zahtevno kirurgijo raka glave in vratu ter rekonstruktivno kirurgijo v področju glave in vratu.

Je avtor številnih prispevkov v domačih in mednarodnih strokovnih ter poljudnih revijah. Redno predava tudi na mednarodnih strokovnih srečanjih. Za svoje delo je leta 2017 prejel tudi priznanje Odlični v medicini pod okriljem Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

estetika

Daša Gluvajić, dr. med.

Študij medicine je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani z odličnim uspehom zaključila leta 2011. Po zaključenem študiju se je kot mlada zdravnica, z namenom pridobiti posebne izkušnje, udeležila medicinske odprave na Madagaskar, kjer je tri mesece delala kot splošni zdravnik v odročni vasici Matanga. Po vrnitvi v Slovenijo se je leta 2012 zaposlila na Kliniki za otorinolaringlogijo in cervikofacialno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, kjer je zaposlena še danes. Leta .2017 je s pohvalo opravila specialistični izpit v Sloveniji in nato še Evropski specialistični izpit iz otorinolaringologije (UEMS-ORL section).

Poleg znanja splošne otorinolaringologije, se usmerjeno ukvarja z boleznimi grla ter motnjami glasu in požiranja. Že v času specializacije se je pričela podrobneje ukvarjati z otroško patologijo in je opravila več izobraževanj usmerjenih v pediatrično otorinolaringologijo.

Deluje tudi kot asistentka na Medicinski fakulteti v Ljubljani in sodeluje pri izobraževanju študentov medicine.

Miha Zabret foniater

Miha Zabret, dr. med.

Leta 2013 je z odlično oceno zaključil Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani in si pridobil strokovni naziv doktor medicine. Izobraževanje je nadaljeval na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer je specialistični izpit opravil s pohvalo leta 2019. Podiplomsko šolanje nadaljuje kot študent doktorskega študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pri kliničnem delu se usmerja v diagnostiko in zdravljenje bolezni grla in glasilk.

Kot tenorist se je izpopolnjeval v razredih priznanih domačih in tujih profesorjih solopetja. Nastopa kot solist, sodeloval pa je tudi v cenjenih glasovnih sestavih kot so TrioQuartet, Eroika Aromatika in drugi. Med domačimi priznanji je v letih 2012-2016 dosegel zalto in srebrno priznanje na državnem solopevskem tekmovanju TEMSIG, leta 2014 in 2016 postal zmagovalec Improvizije, v tujini pa leta 2014 prejel zlato priznanje na mednarodnem solopevksem tekmovanju Lazar Jovanović v Beogradu in diplomo finalista na tekmovanju Giovani musicisti v Trevisu.

Pri delu s glasovnimi profesionalci povezuje umetnost in znanost ter tako izpolnjuje svoje poslanstvo.

Jan Bogataj

Jan Bogataj, dr. med.

Po zaključenem študiju medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2015, se je sprva zaposlil v splošni ambulanti družinske medicine v ZD Šentvid, kjer je pridobil izkušnje celostne obravnave bolnikov. Nato je nadaljeval specializacijo iz otorinolaringologije na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana. Specialistični izpit iz otorinolaringologije je opravil leta 2020.

Poglobljeno se je ukvarjal s kirurgijo raka glave in vratu. Dodatno izpopolnjevanje je med drugim opravljal v Amsterdamu in Barceloni, ter na področju rekonstruktivne kirurgije v Tajpeju. Podiplomsko izobraževanje nadaljuje na doktorskem študiju Bioinženiring v zdravstvu.

Kot zaprisežen športnik se pogosto sooča in poglobljeno ukvarja s težavami potapljačev in drugih športnikov s težavami v področju ušes, nosu in grla.

Črtomir Iglič, dr. med.

Po študiju medicine se je leta 2003 zaposlil na Kliniki za ORL in CFK v Ljubljana. Specialistični izpit je opravil leta 2010. Že med specializacijo se je usmerjeno ukvarjal s patologijo nosu in obnosnih votlin, ter funkcionalno-estetskimi posegi v ORL področju. Nato se je zaposlil za 7 let v SB Izola, kjer je opravljal poleg dela v splošni ORL predvsem posege v področju nosu. Dalje je bil nato zaposlen na ORL kliniki, UKC Ljubljana, od leta 2022 pa na ZGNL.

Anže Jerman

Anže Jerman, dr. med.

Študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani je zaključil leta 2016. Po opravljenem pripravništvu je odšel na medicinsko humanitarno odpravo v Ugando, kjer je tri mesece deloval kot splošni zdravnik za prebivalce v okolici jezera Bwama. Po koncu odprave je pričel specializacijo iz otorinolaringologije na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, ki jo je s pohvalo zaključil januarja 2023.

Zaradi velike želje po širitvi že pridobljenega znanja iz področja glave in vratu se je odločil za dodatno specializacijo iz področja maksilofacialne kirurgije, s katero pridobiva neprecenljive izkušnje pri izvajanju kirurških posegov v področju obraza in čeljusti. Trenutno je zaposlen na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, končuje pa tudi podiplomski doktorski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.