ales-matos

Aleš Matos, dr. med.

Po študiju medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani in opravljeni specializaciji leta 2008, se je zaposlil na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, kjer je zaposlen še danes.

Ukvarja se s široko patologijo ORL področja, poglobljeno pa z boleznimi ušesa, nosu in obnosnih votlin ter otroškimi ORL boleznimi. Veliko časa namenja strokovnemu izobraževanju in novostim v zdravljenju v otorinolaringologiji. Kirurške tehnike in znanja si je pridobil na številnih tečajih tako doma, kot v tujini. Izobraževal se je pri svetovno priznanih kirurgih, kot so prof.Fisch iz Švice, prof.Presutti iz Italije, prof.Trenité iz Nizozemske in prof.Botti iz Italije.

ales-groselj

Aleš Grošelj, dr. med.

Medicinsko fakulteto v Ljubljani je zaključil leta 2000, specializacijo iz otorinolaringologije je končal leta 2008. Zaposlen je na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v UKC Ljubljana ter Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer svoje znanje in izkušnje predaja mlajšim kolegom.

Zavezan je k zagotavljanju varnega in učinkovitega zdravljenja, zato je v Slovenijo prenesel številne nove kirurške tehnike in znanja. V zadnjih letih se poglobljeno ukvarja z zahtevno kirurgijo raka glave in vratu ter rekonstruktivno kirurgijo v področju glave in vratu.

Je avtor številnih prispevkov v domačih in mednarodnih strokovnih ter poljudnih revijah. Redno predava tudi na mednarodnih strokovnih srečanjih. Za svoje delo je leta 2017 prejel tudi priznanje Odlični v medicini pod okriljem Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Iztok Fošnarič

Iztok Fošnarič, dr. med.

Po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani se je leta 1999 zaposlil na Oddelku za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu v takratni Splošni bolnišnici v Mariboru. Specializacijo iz otorinolaringologije je zaključil leta 2004.

Pri svojem delu se je poleg splošne otorinolaringologije intenzivneje ukvarjal z obravnavo otrok in odraslih z boleznimi ušes, nosu in obnosnih votlin. Opravljal je delo v ambulanti za sluh in ravnotežje. Vključen je bil tudi v obravnavo bolnikov po poškodbah obraznega skeleta in izvajal s tem povezano operativno zdravljenje. Kmalu po ustanovitvi Medicinske fakultete v Mariboru je sodeloval pri izobraževalnem procesu študentov medicine.

Leta 2008 se je zaposlil na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Redno se udeležuje strokovnih srečanj doma in v tujini, kjer tudi aktivno sodeluje. Na kirurških delavnicah in tečajih je v stalnem stiku z novostmi in tehnikami kirurškega zdravljenja. Posebej poglobljeno pridobiva nova znanja na področju ušesne kirurgije in v skladu s tem uvaja sodobnejše in učinkovitejše metode zdravljenja.